หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

กรณีลืมรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครสามารถกดเมนูลืมรหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อ Reset รหัสผ่านด้วยตนเองได้

หากกรอกข้อมูลสมัครงานหรือสมัครสมาชิกแล้วระบบแจ้งว่ารหัสบัตรประชาชนหรืออีเมลซ้ำ หมายถึงผู้ใช้งานอาจเคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว หรืออาจจะเป็นผู้สมัครในโครงการ Restart ให้ผู้สมัครเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่เคยใช้สมัครโครงการ Restart หรือกดลืมรหัสผ่านในกรณีที่ลืมรหัสผ่านในหน้าสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ

หากผู้สมัครเคยสมัครสมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่า ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาตรวจสอบชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานลองตรวจสอบอีเมลด้วยการกดลืมรหัสผ่าน หากระบบแจ้งว่า ไม่มีบัญชีผู้ใช้! ให้สมัครสมาชิกใหม่ หรือหากระบบแจ้งว่า สำเร็จ! หมายถึงระบบพบอีเมล ให้สร้างรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง