หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

กันยายน, 7 2022

พนักงานบัญชี (AP)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องและบริษัทย่อยที่ใช้บริการร่วมกัน ตรวจสอบเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ 2. บริหารจัดการเงินทุนระยะสั้นและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยโดยการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 3. จัดทำและส่งใบสมัครและเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อธนาคารเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น 4. การดำเนินการแบบวันต่อวันเพื่อทำธุรกรรมอื่น ๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 5. อัปเดตประเภทการลงทุน S/T เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยอมรับได้ 6. ติดตามและปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น อันดับเครดิตสำหรับการลงทุน S/T 7.จัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาส เพื่อสรุปสภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท 8. สำรวจและค้นหาเครื่องมือการลงทุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน 9. จัดทำรายการเดินบัญชี รายงาน และบันทึกทางบัญชีเป็นประจำทุกเดือน และสนับสนุนกระบวนการปิดบัญชี 10. ประสานงานและสื่อสารกับธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำธุรกรรมทางการเงิน 11. ปรับปรุงและติดตามกฎระเบียบของธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 12. อัปเดตและสำรวจเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัท 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กันยายน, 7 2022

พนักงานบัญชี (AR)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. Preparation proper accounting receivable accounting record for PTTGC group 2. Follow contract from Commercial Department 3. Follow up, monitor and controlling invoice from commercial department 4. Follow up data from related parties ex. Lab, Procurement to preparation invoice and record products sales and /or services for PTTGC group 5. Follow up export entry from shipping to processing output tax for VAT 0% to comply with tax laws and regulation of Revenue Department 6. Follow up tax coupon from Custom Department 7. Estimate revenue and prepare accrualother income data for accounting purpose. 8. Preparation data for accounting adjustment purpose 9. Follow up with customer for overdue transaction 10. Coordinate with Treasury Department and related parties to follow up outstanding account receivable 11. Preparation sale report with detailof product and customer for sale direction. 12. Preparation AR report for PTTGC group by Aging group of customer, and type of sale to acknowledge collection from customer and analyze sale product and service in next time and consider provision of bad debt according to accounting standard and PTTGC policy 13. Reconcile G/L account related to account Receivable 14. Preparation note to financial statement in part of related Accounting Receivable and Revenue 15. Provide Audit confirm letter.

กันยายน, 7 2022

พนักงานบัญชี (ภาษี)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

• Prepare tax compliance to ensure the proper of tax benefits and other tax privileges from BOI or other relevant regulation. • Prepare the accuracy and timely on the tax filing (CIT, VAT, WHT, Excise, Oil fuel fund) of Local Company and relevant tax of international companies that uses tax service. • Prepare tax practice to conform with PTT & PTTGC group tax strategies and policies • Prepare tax accounting recording (CIT, VAT, Excise, Oil fuel fund and Deferred Income tax) to ensure completely and correctly according to rules, regulations, laws and accounting standards. • Prepare to ensure accuracy and transparency tax reports and provide relevant information to internal/external parties i.e. DJSI to supporting company’s strategies. • Prepare to follow up tax refund verifying process from the governments’ officer. • Prepare for relevant tax laws up to date and communicate with related parties on time. • Provide suggestions applicable taxes to related functions. • Coordinate and maintain good relation with related government sectors. • Manage and control effective accounting & tax documents management of PTTGC & Share service. • Improve work process efficiency, Problem solving, analyze and propose solution for functional improvement as assignment. • Monitoring in tax account outstanding balance and follow up. • Coordinated for scope & engagement of international tax consultant. • Other assignments related to routine work.

สิงหาคม, 29 2022

พนักงานขายหน้าลาน แคชเชียร์ ผู้จัดการหน้าลาน

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

Featured

พนักงานขายหน้าลาน -ให้บริการเติมน้ำมัน แคชเชียร์ -บริการคิดเงินสด แอพพริเคชั่น เครดิต หรือฟีดการ์ด -ออกใบกำกับภาษี ผู้จัดการหน้าลาน -ดูแลบริหารจัดการบริเวณพื้นที่ขาย -ดูแลคุณภาพบริการ -ลงน้ำมัน ควบคุมคุณภาพ

สิงหาคม, 29 2022

พนักงานภูมิสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

Featured

- สนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับหน่วยราชการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ของโครงการ - สนับสนุนการช่วยงานปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) - สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อป้อนเข้าระบบ GS - สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินเข้าเป็นระบบ - สนับสนุนการติดต่อประสานงานในเรื่องที่ดินทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน - สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กันยายน, 25 2022

Restart2022

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

Featured

Restart2022

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

กันยายน, 12 2022

พนักงานสนับสนุนงานขาย PTTOR (ปั้ม ปตท. วิภาวดี ราบ 1)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อให้กับลูกค้า 2. ดูแลและตรวจสอบรายการสินค้าภายในร้าน 3. ดูความสะอาดและความเรียบร้อยของสินค้าและร้านค้า

Gembot