หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ค้นหางาน!
ตำแหน่งงานว่าง | สำนักงานและพนักงาน Outsource

พฤศจิกายน, 24 2021

พนักงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Call Center)

อัตราเงินเดือน| 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1.ให้บริการ แจ้งแนะนำแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น อินเตอร์เนตไม่เชื่อมต่อ สมัครอีเมล มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ปรินท์งานจากไฟล์ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร เป็นต้น 2.บันทึกการรับแจ้งงานลงในระบบ และปฏิบัติงานไปตามกระบวนการ KPI และ SLA ที่กำหนดไว้ 3.ส่งต่องานให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการติดตาม เร่งรัด และแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ใช้งานรับทราบเป็นระยะจนกว่างานจะได้รับการแก้ไขหรือสำเร็จ

พฤศจิกายน, 24 2021

Warehouse Staff (ปฏิบัติงานใน บริษัทPTT GCจ.ระยอง)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

Receiving Function 1.ตรวจนับจำนวนสภาพทั่วไปของพัสดุก่อนรับไว้เพื่อตรวจสอบ 2.จัดส่งต้นฉบับเอกสารการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง ไปยังหน่วยงานบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.รวบรวมเอกสารการส่งพัสดุและงานจ้าง เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาการอนุมัติ ตามขั้นตอนดำเนินงานการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง Physicals Function 1.จัดเก็บพัสดุสำรองคงคลัง ให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ 2.จัดเตรียมพัสดุสำรองคลัง ตามเอกสารการร้องขอเบิกพัสดุสำรองคงคลัง (Packing List หรือ Reservation) และจ่ายพัสดุสำรองคลังให้กับผู้ใช้งานได้ถูกต้อง และตรงต่อเวลา พร้อมทำรายการรวบรวมเอกสารเพื่อบันทึกการเบิกจ่าย 3.รับคืนพัสดุสำรองคลัง และนำไปจัดเก็บให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุไว้ 4.ดูแล รักษาสภาพทั่วไป และความสะอาดของพื้นที่คลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในงานคลังพัสดุ 5.จัดส่งสารเคมีและวัตถุดิบไปยังจุดรับสารเคมีและวัตถุดิบให้ถูกต้อง และตรงต่อเวลา 6.ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำงานจัดส่งสารเคมีในเขตหวงห้าม (Work Permit) 7.Load Raw Material ให้กับผู้ใช้งาน ณ จุดใช้งาน 8.ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารและควบคุมความปลอดภัย ในการปฎิบัติงานคลังพัสดุ 9.จัดเก็บ และเบิกจ่ายอุปกร์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานของผู้บอเบิก Other 1.มอบหมายให้ขับรถ Forklift 2.มอบหมายให้ควบคุมการจัดเก็บ Gas 3.มอบหมายให้ทำงาน operate Crane

พฤศจิกายน, 11 2021

ผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ ICT (โครงการ Restart Thailand ปี 2565)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1.เตรียมสื่อการเรียนการสอน 2.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3.นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน 4.สนับสนุนการสอนร่วมกับคุณครู 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พฤศจิกายน, 19 2021

Restart2022

อัตราเงินเดือน| ตามเจรจาตกลง

Featured

Restart2022

พฤศจิกายน, 15 2021

ช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

Featured

- ดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างไฟฟ้าโดยตรง

พฤศจิกายน, 15 2021

ช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

Featured

1. ซ่อมบำรุงเครื่องอุปกรณ์ ในส่วนงานคลัง 2. รับบิล, ปิดบิล เอกสารในการแจ้งซ่อมบำรุงของงานคลังทั้งหมด 3. รับ-ส่ง เอกสารที่เบิกและแจ้งซ่อม 4. ตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์ ตามรอบของการตรวจเช็ค 5. ออกต่างจังหวัดเพื่อช่วยตรวจเช็คซ่อมบำรุงในบางครั้ง 6. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ตำแหน่งงานว่าง | ธุรกิจค้าปลีก

ธันวาคม, 7 2021

พนักงานสนับสนุนงานขาย PTTOR (ปั้ม ปตท. วิภาวดี ราบ 1)

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

เร่งด่วน

1. ให้ข้อมูลสินค้า ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อให้กับลูกค้า 2. ดูแลและตรวจสอบรายการสินค้าภายในร้าน 3. ดูความสะอาดและความเรียบร้อยของสินค้าและร้านค้า

พฤศจิกายน, 28 2021

บาริสต้า รพ.จุฬา

อัตราเงินเดือน| 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน

Featured

ม3 ขึ้นไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริษัทในกลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครงาน โครงการ Restart Thailand ปี 2565

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส. (ทุกสาขา),ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และผู้ว่างงาน
ปฏิบัติงาน : โชนภาคกลาง,ภาคตะวันออก และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ
คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายละเอียดการสมัคร
1. สแกน QR Code สมัครงาน กรอกข้อมูลลให้ครบถ้วน หรือคลิกลิงก์ สมัครงาน
2. แนบ Resume พร้อมสำเนากาศึกษาส่งมาที่ E-mail ด้านล่าง
โซนภาคกลาง : jobsbsa_bkk@pttbsa.com
โซนภาคตะวันออก : jobsbsa_ry@pttbsa.com

ติดต่อสอบถามการรับสมัครงาน :
โซนภาคกลาง โทร. 02-140-3193 ถึง 96
โซนภาคตะวันออก โทร. 038-017-911

(สัญญาจ้าง 1 ปี เริ่มปฏิบัติงาน 1 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565)

Gembot